Vi Tính Qtgroup Lắp Đặt camera- Bán laptop

Vi tinh Qtgroup

CAMERA

BỘ 6 CAMERA

BỘ 6 CAMERA

Mã sp : 38036

14.300.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

camera tron bo MTE

camera tron bo MTE

Mã sp :

5.850.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

LAPTOP

Dell Latitude E6420

Dell Latitude E6420

Mã sp :

ĐẸP

4.500.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

HP EliteBook 8470p

HP EliteBook 8470p

Mã sp :

99%

5.200.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

LINH KIỆN LAPTOP

LENOVO G480

LENOVO G480

Mã sp : LENOVO G480

300.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

ASPIRE 4736

ASPIRE 4736

Mã sp : ASPIRE 4736

300.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

LINH KIỆN DESKTOP

H110M-D

H110M-D

Mã sp : H110M-D

Mới

1.740.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

H110M-K

H110M-K

Mã sp : H110M-K

Mới

1.647.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

H81M-D

H81M-D

Mã sp : H81M-D

Mới

1.450.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

H81 M-K

H81 M-K

Mã sp : H81 M-K

Mới

1.310.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

DELUX MV872

DELUX MV872

Mã sp : DELUX MV872

350.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

SSD INTEL 240GB

SSD INTEL 240GB

Mã sp : SSD INTEL 240GB

2.850.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

CPU G3250

CPU G3250

Mã sp : CPU G3250

5.510.000 Đ

Liên hệ : 0909005920

doitac0
doitac1
doitac2
doitac3
doitac4
doitac5
doitac6
doitac7
doitac8