1GB GIGA N210D3 1GI - Vi Tính Qtgroup Lắp Đặt camera- Bán laptop

1GB GIGA N210D3 1GI

1GB GIGA N210D3 1GI

  • Mã sản phẩm : 1GB GIGA N210D3 1GI
  • Giá : 850.000 Đ
  • Tình trạng :
  • Mô tả ngắn :

Giới thiệu
Thông số kỹ thuật
Comment
Chính sách bảo hành

Chip Nvidia GT210          PCI Express 2.0– DVI-I- 64 Bit- DDR3-HDTV-HDCP,HDMI 

Sản phẩm liên quan

doitac0
doitac1
doitac2
doitac3
doitac4
doitac5
doitac6
doitac7
doitac8