LENOVO G480 - Vi Tính Qtgroup - Công ty TNHH TM DV Tin Học Minh Minh Quân Tp HCM

LENOVO G480

LENOVO G480

  • Mã sản phẩm : LENOVO G480
  • Giá : 300.000 Đ
  • Tình trạng :
  • Mô tả ngắn :

Giới thiệu
Thông số kỹ thuật
Comment
Chính sách bảo hành

Sản phẩm liên quan

SVF 15

SVF 15

Mã sp : SVF 15

400.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SVF 14

SVF 14

Mã sp : SVF 14

400.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SONY EB

SONY EB

Mã sp : SONY EB

400.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SONY NW

SONY NW

Mã sp : SONY NW

400.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SONY NS

SONY NS

Mã sp : SONY NS

450.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SONY SVE 14

SONY SVE 14

Mã sp : SONY SVE 14

400.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SONY FW

SONY FW

Mã sp : SONY FW

400.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SONY EL

SONY EL

Mã sp : SONY EL

400.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SONY EH

SONY EH

Mã sp : SONY EH

400.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SONY EA

SONY EA

Mã sp : SONY EA

400.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SONY SVE13

SONY SVE13

Mã sp : SONY SVE13

400.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SAMSUNG S400

SAMSUNG S400

Mã sp : SAMSUNG S400

Giá : Liên hệ

LIÊN HỆ : 0909005920

SAMSUNG RV439

SAMSUNG RV439

Mã sp : SAMSUNG RV439

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

SAMSUNG RV409

SAMSUNG RV409

Mã sp : SAMSUNG RV409

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

LENOVO G480

LENOVO G480

Mã sp : LENOVO G480

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

LENOVO G470

LENOVO G470

Mã sp : LENOVO G470

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

LENOVO G460

LENOVO G460

Mã sp : LENOVO G460

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

LENOVO B460

LENOVO B460

Mã sp : LENOVO B460

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

LENOVO B450

LENOVO B450

Mã sp : LENOVO B450

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

C850

C850

Mã sp : C850

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

L300

L300

Mã sp : L300

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

C840

C840

Mã sp : C840

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

A10

A10

Mã sp : A10

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

L640

L640

Mã sp : L640

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

PROBOOK 8440b

PROBOOK 8440b

Mã sp : PROBOOK 8440b

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

PROBOOK 4430S

PROBOOK 4430S

Mã sp : PROBOOK 4430S

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

PROBOOK 4520S

PROBOOK 4520S

Mã sp : PROBOOK 4520S

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DM4

DM4

Mã sp : DM4

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DV3-4000

DV3-4000

Mã sp : DV3-4000

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DV6

DV6

Mã sp : DV6

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

CQ60

CQ60

Mã sp : CQ60

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

CQ42

CQ42

Mã sp : CQ42

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

CQ40

CQ40

Mã sp : CQ40

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DV 2000

DV 2000

Mã sp : DV 2000

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

COMPAG F700

COMPAG F700

Mã sp : COMPAG F700

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

COMPAG C700

COMPAG C700

Mã sp : COMPAG C700

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DV5

DV5

Mã sp : DV5

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DV 6000

DV 6000

Mã sp : DV 6000

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

HP 6520S

HP 6520S

Mã sp : HP 6520S

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DELL 1464

DELL 1464

Mã sp : DELL 1464

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DELL 14R-3421

DELL 14R-3421

Mã sp : DELL 14R-3421

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DELL E6400

DELL E6400

Mã sp : DELL E6400

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DELL 4110

DELL 4110

Mã sp : DELL 4110

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DELL N5110

DELL N5110

Mã sp : DELL N5110

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DELL 5010-15R

DELL 5010-15R

Mã sp : DELL 5010-15R

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

ASUS K45A

ASUS K45A

Mã sp : ASUS K45A

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

ASUS X401A

ASUS X401A

Mã sp : ASUS X401A

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

ASUS K42

ASUS K42

Mã sp : ASUS K42

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

Asus K40

Asus K40

Mã sp : Asus K40

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

Aspire 4710

Aspire 4710

Mã sp : Aspire 4710

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

ASPIRE 4736

ASPIRE 4736

Mã sp : ASPIRE 4736

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

Acer 5738

Acer 5738

Mã sp : Acer 5738

NEW - BH 6T

300.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

doitac0
doitac1
doitac2
doitac3
doitac4
doitac5
doitac6
doitac7
doitac8