LINH KIỆN DESKTOP - Vi Tính Qtgroup Lắp Đặt camera- Bán laptop

LINH KIỆN DESKTOP

hp 6200 pro G2020

hp 6200 pro G2020

Mã sp :

ĐẸP

3.000.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

hp 6200 pro g840

hp 6200 pro g840

Mã sp :

ĐẸP

2.650.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

Vostro 200

Vostro 200

Mã sp :

MÁY NHẬT

1.850.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

USB RA COM 9 CHÂN

USB RA COM 9 CHÂN

Mã sp :

150.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

PCI RA 1394

PCI RA 1394

Mã sp :

150.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

VGA RA HDMI

VGA RA HDMI

Mã sp :

350.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

CÁP SATA

CÁP SATA

Mã sp :

10.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

MINI HDMI RA HDMI

MINI HDMI RA HDMI

Mã sp :

150.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

MICRO HDMI RA HDMI

MICRO HDMI RA HDMI

Mã sp :

150.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

HDMI RA VGA

HDMI RA VGA

Mã sp :

150.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DISPLAY PORT RA HDMI

DISPLAY PORT RA HDMI

Mã sp :

150.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

DVI RA VGA

DVI RA VGA

Mã sp :

35.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

ĐẦU NỐI VGA

ĐẦU NỐI VGA

Mã sp :

25.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

CÁP USB IN 1M5

CÁP USB IN 1M5

Mã sp :

25.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

doitac0
doitac1
doitac2
doitac3
doitac4
doitac5
doitac6
doitac7
doitac8