Thiết bị Lưu Trữ - Vi Tính Qtgroup - Công ty TNHH TM DV Tin Học Minh Minh Quân Tp HCM

Thiết bị Lưu Trữ

SSD INTEL 240GB

SSD INTEL 240GB

Mã sp : SSD INTEL 240GB

2.850.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

LEXAR 8GB

LEXAR 8GB

Mã sp : LEXAR 8GB

100.000 Đ

LIÊN HỆ : 0909005920

  doitac0
  doitac1
  doitac2
  doitac3
  doitac4
  doitac5
  doitac6
  doitac7
  doitac8