Thang Nhôm GIá rẻ - Vi Tính Qtgroup - Công ty TNHH TM DV Tin Học Minh Minh Quân Tp HCM

Thang Nhôm GIá rẻ

File báo giá:
                                                                                             BẢNG BÁO GIÁ THANG NHÔM   
 
STT TÊN SẢN PHẨM MÃ HÀNG QUY CÁCH ĐVT Giá Bán
1 THANG NHÔM RÚT ĐƠN TY-611 78*50*10cm (3.2M) CHIẾC               1,404,000
2 THANG NHÔM RÚT ĐƠN TY-612 81*50*10cm (3.8M) CHIẾC               1,511,000
3 THANG NHÔM RÚT ĐƠN TY-613 88*48*9cm (4.1M) CHIẾC               1,589,000
4 THANG NHÔM RÚT ĐƠN TY-615 (TY 613-1) 91*50*10cm (5M) CHIẾC               1,808,000
5 THANG NHÔM RÚT ĐƠN TY-614 91*50*10cm (4.4M) CHIẾC               1,698,000
6 THANG NHÔM RÚT ĐÔI TY-636 90*50*16cm (3.8M) CHIẾC               1,748,000
7 THANG NHÔM RÚT ĐÔI TY-637 93*50*16cm (4.4M) CHIẾC               1,946,000
8 THANG NHÔM RÚT ĐÔI TY-638 95*50*17cm (5M) CHIẾC               2,108,000
9 THANG NHÔM RÚT ĐÔI TY-639 100*50*18cm (5.6M) CHIẾC               2,268,000
10 THANG NHÔM GẤP XẾP TY-405 150*53*28cm (5.8M) CHIẾC               1,620,000
11 THANG NHÔM GẤP XẾP TY-404 120*53*28cm (4.7M) CHIẾC               1,528,000
12 THANG NHÔM GẤP XẾP TY-403 100*53*28cm (3.6M) CHIẾC               1,328,000
13 THANG NHÔM GHẾ TY-106B 206*28*60cm (146CM) CHIẾC               1,300,000
14 THANG NHÔM GHẾ TY-105B 179*28*56cm (122CM) CHIẾC               1,186,000
15 THANG NHÔM GHẾ TY-104B 152*28*53cm (97CM) CHIẾC               1,104,000
16 THANG NHÔM GHẾ TY-103B 127*28*50cm (72CM) CHIẾC               1,008,000
17 THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG TY-5A 165*65*25cm (5.7M) CHIẾC               2,310,000
18 THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG TY-4A 140*60*20cm (4.5M) CHIẾC               2,140,000


doitac0
doitac1
doitac2
doitac3
doitac4
doitac5
doitac6
doitac7
doitac8